Customer Succes Story – Antea Group

"Antea Group hoeft nooit meer software weg te gooien dankzij Thinkwise“ - Iepe Soet Adviesgroepmanager GBI

Veel softwareleveranciers kennen het probleem dat hun product steeds veroudert door veranderende technologie of zakelijke eisen. Zo ook Antea Group, een internationaal opererend ingenieursen adviesbureau. Om hun software nooit meer te hoeven vernieuwen, koos het bedrijf voor het modelgedreven low-code softwareontwikkelplatform van Thinkwise. Hiermee ontwikkelt Antea Group zijn Gemeentelijk Beheer Informatiesysteem (GBI).

Antea Group levert zijn Gemeentelijk Beheer Informatiesysteem (GBI) aan ruim honderd Nederlandse gemeenten. De applicatie verzorgt voor hen twee belangrijke functies: de registratie van wat een gemeente allemaal in eigendom heeft (zoals wegen, riolering, parken, sportvelden, lantaarnpalen, verkeersborden) en de planning van het onderhoud van deze kapitaalgoederen, inclusief de budgettering ervan. In 2011 maakte Antea Group voor deze tweede functie de strategische keuze om GBI met het lowcode ontwikkelplatform van Thinkwise te laten realiseren. Antea Group levert het ontwikkelde product in een licentiemodel aan zijn klanten.

Planning en kostenraming

Volgens Iepe Soet, adviesgroepmanager GBI, is GBI heel belangrijk voor gemeenten. “Elke gemeente heeft te maken met het plannen en begroten van onderhoud aan haar bezittingen. Maar omdat iedere gemeente een grote hoeveelheid en grote verscheidenheid aan eigendom heeft, is het lastig om inzicht te krijgen in wanneer een weg of riolering vervangen dient te worden.” Daarom is het Gemeentelijk Beheer Informatiesysteem ontwikkeld door Antea Group. GBI is voor iedere gemeente inzetbaar, ook al zijn er altijd verschillen per gemeente. “Daar houden wij bij de inrichting van GBI rekening mee. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de riolering. Hierbij kan de grondsoort van invloed zijn op hoe lang een weg of de onderliggende riolering meegaat. In Apeldoorn heb je bijvoorbeeld zandgrond, wat de levensduur van riolering en wegen langer maakt dan in Gouda,waar ze in veengrond liggen.”

Steeds opnieuw ontwikkelen

Sinds de eerste versie van GBI in 1982 werd opgeleverd, heeft Antea Group inmiddels al de zesde versie van de software in gebruik. Soet: “We hebben GBI een aantal keer opnieuw moeten ontwikkelen. Dit was nodig omdat de IT-techniek veranderde of doordat de business rules waaraan we ons dienen te houden voor instellingen als NEN weer aangepast werden. We moesten het oude systeem dan weggooien en opnieuw ontwikkelen. Vandaar dat we met steeds een nieuwe versie moesten werken. Dat is natuurlijk niet efficiënt en onhandig.” Soet vervolgt: “We zijn daarom op zoek gegaan naar een softwareleverancier die ons kon garanderen dat ons systeem met hun software niet kan verouderen. Het leek erop dat Thinkwise zoiets kon bieden.”

Proof of concept

Voorafgaand aan de keuze voor Thinkwise keek Antea Group eerst goed op de markt naar andere low-code softwareleveranciers. Soet vertelt: “Software ontwikkelen is in de geschiedenis van Antea Group nooit makkelijk geweest. Aanvankelijk geloofden we de belofte van Thinkwise ook niet. Maar toen ze ons al na twee weken een zo goed als volledig functioneel proof of concept konden laten zien, waren ik en onze directie al snel om. In het proefproject had Thinkwise al 80 procent van onze wensen gerealiseerd met hun modelgedreven ontwikkelplatform. Daarnaast werkt Thinkwise nauwkeurig en accuraat en dat zijn voor een softwarebouwer prettige eigenschappen.”

Taakgerichte GBIapps en vier belangrijke voordelen

GBI versie 6 is de eerste versie die in samenwerking met Thinkwise is gebouwd. De feitelijke ontwikkeling doet Thinkwise. Antea Group zorgt voor het opstellen van specificaties en het testen en accepteren van de door Thinkwise ontwikkelde onderdelen. “Thinkwise is een zeer correcte softwareontwikkelaar. Een voorwaarde bij de samenwerking was wel dat we vooraf heel duidelijk moesten zijn in onze vraagspecificering. Maar daardoor kregen we wel precies wat we hadden afgesproken. In de opgeleverde software zitten heel weinig fouten, waardoor we onze teststraat ook behoorlijk konden afslanken”, aldus Soet.

Hetgeen opgeleverd is zijn de specifieke GBIapps. Deze taakgerichte apps zijn afgestemd op de verschillende beheerniveaus. Alle apps werken op dezelfde manier en met dezelfde herkenbare stappen. “Door de combinatie van een modulaire opbouw van onze GBIapps en de modelgedreven ontwikkelmethodiek van Thinkwise zien alle user interfaces van GBI, ongeacht het domein – of het nu een viaduct of een riolering betreft – er hetzelfde uit. Zo kan iedereen, van beleidsmedewerker tot wegbeheerder, de apps gebruiken. Ken je de structuur van één app, dan ken je alle apps. Zo wordt beheer van de openbare ruimte eenvoudig en efficiënt.” Bovendien is deze manier van software ontwikkelen ook veel efficiënter, wat GBI een mooie tijd- en kostenbesparing oplevert. “De langste uitloop die we met Thinkwise hebben gehad was slechts drie dagen.”

Soet benadrukt dat er in totaal vier belangrijke resultaten behaald zijn. Antea Group had de wens en ambitie dat de gebruikte software niet veroudert, en dat is gelukt. Er zal vanwege technische eisen nooit een GBI versie 7 komen. De software is verder volgens planning en nagenoeg zonder fouten opgeleverd, wat twee belangrijke resultaten zijn voor Antea Group. Maar ook de gemeenten hebben voordeel van de nieuwe software. Omdat de ambtenaren de stappen die ze moeten zetten in de GBIapps eenvoudig herkennen ervaren ze veel gebruikersgemak. Dat is ook een belangrijk voordeel. Onze klanten zijn tevreden.”

Uitbreiding naar het buitenland

Er zijn met GBI ook uitbreidingsplannen. Soet vertelt met trots: “GBI wordt op dit moment door zoveel gemeenten in Nederland gebruikt dat het 7,5 miljoen burgers bedient. Wij willen natuurlijk de hele gemeentelijke markt van Nederland bedienen en we hebben met het GBI ook uitbreidingsplannen naar België en Frankrijk, wegens het grote succes in eigen land.”

Meer weten?

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden van low-code voor jouw organisatie? Bekijk dan eens ons webinar ‘Low-code ontwikkelplatform voor Independent Software Vendors’.

Delen