Thinkwise Foundation

Kinderen zijn de toekomst

Kinderen zijn de toekomst. Het is belangrijk dat zij vrij kunnen opgroeien met voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dit is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. De Thinkwise Foundation wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van kansarme kinderen.

Wat is de Thinkwise Foundation?

De Thinkwise Foundation is een initiatief van Thinkwise uit Apeldoorn en opgericht in 2015. Thinkwise is zich bewust van haar maatschappelijke positie en onderkent haar verantwoordelijkheden op het gebied van People, Planet en Profit. Met de Thinkwise Foundation wil zij iets voor de maatschappij terug doen en niet alleen een economische en sociale functie vervullen.

Hoe is de Thinkwise Foundation ontstaan?

Sinds de oprichting van Thinkwise in 2002 nemen de omzet en het resultaat elk jaar iets verder toe. Aan dit mooie resultaat hebben heel veel mensen hun bijdrage geleverd. Samen met hen is besloten dat Thinkwise ook financieel wil bijdragen aan de maatschappij door het steunen van goede doelen. Voor Thinkwise vormt dit één van de pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat is doelstelling?

Het bevorderen van de levensvreugde van kansarme kinderen door ondersteuning van goede doelen voor deze kinderen.

Hoe werkt de Thinkwise Foundation?

Per jaar worden één of meerdere goede doelen gekozen die door middel van donaties ondersteund worden. Dit betreft goede doelen die zich Thinkwise Foundation Logorichten op een positieve toekomst voor minder bedeelde kinderen. De donaties komen uit de netto winst van Thinkwise, bijdragen van medewerkers, of worden gegenereerd tijdens evenementen die speciaal georganiseerd zijn om fondsen te werven. Ook tijdens Thinkwise klantendagen en andere events vergeten wij de Foundation niet. Op die manier proberen we de nodige aandacht te besteden aan kinderen die via onze Foundation wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Hoe kunt u steunen?

Uiteraard is het ook mogelijk om als relatie van Thinkwise specifieke evenementen te sponsoren door geld over te maken naar de Thinkwise Foundation. Indien gewenst krijgt u hiervoor een eervolle vermelding op de website van de Thinkwise Foundation. Tevens kunnen relaties worden meegenomen in de vrije publiciteit rondom het uitreiken van de donatie aan de goede doelen. Medewerkers van relaties kunnen ook participeren in het evenement.

Doneren kan op IBAN NL10ABNA0629949905 t.n.v. Thinkwise Foundation

Thinkwise Foundation
Boogschutterstraat 7b
7324 AE Apeldoorn
RISN: 855119251

ANBI-status

De Thinkwise Foundation heeft de ANBI-status. Hiermee is de foundation een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Meer informatie op: www.anbi.nl

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de Thinkwise Foundation wordt gevormd door de heer R.J.M. van der Linden, de heer A.R.G.C. Geene en de heer R.G.P. Schildkamp. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Financiële verantwoording en overige informatie

Neem contact op voor meer informatie over de Thinkwise Foundation