Kinderen zijn de toekomst

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien met voldoende mogelijkheden tot zelfontplooiing. Dit is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend.
Stichting Thinkwise wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van kansarme kinderen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Over de Thinkwise Foundation

De Thinkwise Foundation is een initiatief van Thinkwise uit Apeldoorn en opgericht in 2015. Met de Thinkwise Foundation willen wij kansarme kinderen die in armoede opgroeien in Nederland een steuntje in de rug geven. Kinderen die in armoede opgroeien hebben meer kans op achterstand niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Om deze kinderen te helpen doneert de Thinkwise Foundation aan goede doelen die zich richten op het welzijn van kinderen die in armoede opgroeien in Nederland

Thinkwise-Foundation-1
20201222_PB-donatie-Stichting-van-het-Kind-foundation-690x490-2
POSITIEVE TOEKOMST

Een paar voorbeelden van goede doelen die wij ondersteund hebben:

Hoe werkt de Thinkwise Foundation?

Per jaar worden één of meerdere goede doelen gekozen die door middel van donaties ondersteund worden. Dit betreft goede doelen in Nederland die zich richten op een positieve toekomst voor minder bedeelde kinderen. De donaties komen uit de netto winst van Thinkwise, bijdragen van medewerkers, of worden gegenereerd tijdens evenementen die speciaal georganiseerd zijn om fondsen te werven.

 

Help de Thinkwise Foundation met een donatie

Uiteraard kun jij als relatie van Thinkwise ook helpen en een donatie doen. Hiermee steun je onze missie om kansarme kinderen in Nederland te helpen. Indien gewenst krijg je hiervoor een eervolle vermelding op de website van de Thinkwise Foundation. Wij zijn heel blij met alle donaties.

Doneren kan op: IBAN NL10ABNA0629949905 t.n.v. Thinkwise Foundation

Thinkwise Foundation
Ovenbouwershoek 9
7328 JH Apeldoorn
RISN: 855119251

Voor vragen of meer informatie:

NEEM CONTACT OP

Financiële verantwoording en andere informatie:

Thinkwise Foundation Statuten

 

Thinkwise Foundation ANBI Status

 

Thinkwise Foundation Jaarverslag 2020