Skip to content

Moderne, mobiele softwareoplossingen dankzij low-code technologie van Thinkwise

Apeldoorn, 5 juli 2022 - Sinds 2001 biedt GML(Gesellschaft für mobile Lösungen) software voor smartphones, tablets en laptops aan waarmee bedrijven hun processen en workflows in verkoop en service aanzienlijk efficiënter kunnen maken en zo beslissende concurrentievoordelen voor zichzelf kunnen realiseren. Voor de modernisering en verdere ontwikkeling van hun complete IT-oplossing 'Metis' maken de software-experts gebruik van het krachtige low-code ontwikkelplatform van de Nederlandse provider Thinkwise. De speciaal voor dit doel ontwikkelde "Upcycler"-functie versnelt en vereenvoudigt dit proces aanzienlijk.

Scheiden van technologie en functionaliteit

Met de kernproducten van de aanbieder - de verkoopoplossing 2Bmobil*Sales, de serviceoplossing 2Bmobil*Service en de complete IT-oplossing 'Metis' - kunnen bedrijven zowel de transparantie van hun binnendienstmedewerkers als de acceptatie van hun buitendienstmedewerkers aanzienlijk vergroten. "Het elimineren van op papier gebaseerde processen levert een enorme tijdsbesparing op, omdat het vervelende coördinatie- en papierwerk voorkomt en zo onze klanten een aanzienlijke digitale toegevoegde waarde biedt," legt GML-directeur Udo Braam uit.

Om deze digitale meerwaarde voor de gebruikers te behouden en te vergroten, ontwikkelen de specialisten in mobiele softwaretoepassingen hun producten voortdurend verder. Omdat GML zich nog meer dan voorheen wil richten op de optimale implementatie van de individuele bedrijfslogica van haar klanten in plaats van op codering (handmatig programmeren), maakt het bedrijf hiervoor sinds kort gebruik van het ontwikkelplatform Thinkwise.

Het belangrijkste voordeel van deze krachtige low-code ontwikkelingsoplossing is dat zij de technologie van een IT-applicatie scheidt van de functionaliteit ervan. Op die manier kunnen de gebruikers zich volledig concentreren op de functionele ontwikkeling van een IT-oplossing, terwijl het aspect van de technologische ontwikkeling effectief wordt uitbesteed.

Jumpstart voor het nieuwe project

GML zal haar verouderde complete IT-oplossing 'Metis', die is toegesneden op de behoeften van point-of-sales dienstverleners en verkopers en bestaat uit een ERP-systeem met CRM-componenten voor de binnendienst en een mobiele sales app voor de buitendienst, stapsgewijs moderniseren met behulp van het Thinkwise-platform.

Bijzonder nuttig voor de modernisering van verouderde IT-oplossingen is de upcycler-functie van het Thinkwise-ontwikkelplatform, die speciaal voor dit doel werd ontwikkeld. Hierdoor kunnen metadata zoals tabellen, referenties, schermstructuren, vertalingen en meldingen uit een bestaande toepassing worden geëxtraheerd en in de nieuwe IT-oplossing worden geïmporteerd. Het ontwikkelingsplatform gebruikt deze metadata vervolgens om de basis te leggen voor de nieuwe oplossing. Op die manier hoeven de ontwikkelaars niet opnieuw te beginnen en krijgen zij een "jump start" voor het nieuwe IT-project.

Hierdoor kon het GML-ontwikkelingsteam ook zonder veel moeite essentiële functies van de bestaande "Metis"-oplossing rechtstreeks in het nieuwe systeem (her)gebruiken. Na het succesvolle upcyclingproces moesten daarom slechts een paar kleine cosmetische aanpassingen worden aangebracht aan de gebruikersinterface van Metis.

udo-braam-testimonial-gml-48231-warendorfInterview met Udo Braam (GML - Gesellschaft für mobile Lösungen mbH)

"We investeren liever tijd in bedrijfslogica en minder in codering."

Waarom wilt u in de toekomst uw softwareproduct(en) met het Thinkwise platform ontwikkelen?Udo Braam
: "Omdat de technologische omgeving van een van onze producten niet langer wordt ondersteund, hadden we aanvankelijk een concrete aanleiding voor een nieuwe ontwikkeling. Er zit veel industrie- en proceskennis in dit product. Dit maakte een verandering voor ons niet gemakkelijk. Wij investeren onze tijd liever in bedrijfslogica en de implementatie van onze knowhow in software en besteden minder tijd aan het coderen en vervolgens optimaliseren en bug-fixen van programma's. Samen met Thinkwise hebben we een vrij uitgebreide Proof of Value gemaakt waarin we de mogelijke technische hindernissen in de aanloop naar het daadwerkelijke project hebben onderzocht. Daarbij hebben we snel de principes in kaart gebracht en met behulp van Thinkwise manieren gevonden om zeer complexe algoritmen in kaart te brengen. Vanuit commercieel oogpunt kon ik zo een kosten/baten-berekening maken, rekening houdend met tijd en projectrisico's."

Welke rol speelt voor u het low-code principe zelf, waarop het Thinkwise ontwikkelplatform is gebaseerd?

Udo Braam: "We willen sneller worden in de ontwikkelingscycli en verschillende producten technologisch up-to-date kunnen houden. Een belangrijk principe hierbij is de integriteit van de gegevens en de mogelijkheid om van bestaande functies een intuïtieve gebruikersinterface te maken."

Welke eisen stonden voor u centraal bij de keuze voor een low-code technologie leverancier en om welke redenen heeft u gekozen voor het IT-platform van het Nederlandse softwarebedrijf Thinkwise?

Udo Braam: "De focus lag voor ons op drie aspecten of criteria:
1. Flexibiliteit om aan te kunnen sluiten op Thinkwise via gedefinieerde interfaces met routines voor complexe logica's.
2. Ondersteuning door Thinkwise en aanwezigheid van een ontwikkel community.
3. De toekomstbestendigheid van Thinkwise als leverancier.
"

In welke mate heeft dit low-code platform de productiviteit verhoogd, verbeterd of versneld?

Udo Braam: "Ik kan nog geen factor noemen. Wij hebben veel tijd geïnvesteerd in de aanloop naar het eigenlijke project, ook in de selectie van de provider. Maar sinds we echt "de toetsen hebben geraakt", is het een zeer duidelijke versneller geweest. Vooral omdat de input, de verwerking en zelfs de output van de gegevens consistent zijn. Als ik iets verander op één plaats in het ontwikkelingsproces, ontploft het niet op een andere plaats in mijn gezicht. Dat is voor mij een hele geruststelling, vooral bij de ontwikkeling van complexe software, en het bespaart veel tijd bij de foutenanalyse."

Hoe tevreden bent u tot nu toe over het gebruik van het Thinkwise platform bij de ontwikkeling van uw software? Voldeed de technologie en de service van Thinkwise over het geheel genomen aan uw verwachtingen?

Udo Braam: "Onvoorwaardelijk ja. Mede omdat we bij Thinkwise contacten op technisch niveau hebben die onze taak begrijpen en met ons meedenken over oplossingen voor de implementatie. Dit gaat zo ver dat ontwikkelaars die van nature liever elke regel code zelf schrijven, nu fan zijn geworden van Thinkwise. Er kon me niets beters overkomen!"

Udo Braam:"We denken er nu ook over om het platform op andere gebieden te gebruiken. Als experts in mobiele field service processen met meer dan 20 jaar ervaring, zie ik dat we toegevoegde waarde creëren voor onze klanten door complexe processen op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier te programmeren. Tegelijkertijd is de inspanning om de "basistechnologie" up-to-date en modern te houden enorm toegenomen. Dankzij Thinkwise kunnen wij ons op de hoofdzaken concentreren en onze klanten toekomstzekerheid garanderen."