Skip to content

Slecht geïntegreerde software leidt tot torenhoge verborgen IT-kosten

Sommige bedrijven zien IT nog steeds vooral als een kostenpost. Want als je maandelijks vele duizenden euro’s aan je IT-oplossingen besteedt, verwacht je een efficiënt bedrijfsproces en tevreden gebruikers. Toch is dat zelden de realiteit. Het geld gaat vaak op aan het in stand houden van slecht geïntegreerde software. Het resultaat? Inefficiëntie, ontevredenheid en hoge verborgen IT-kosten.
Robert van der Linden, oprichter van Thinkwise

Ik denk dat iedereen wel eens gefrustreerd is geweest over de IT-faciliteiten van zijn werkgever. De gebruikte software voldoet niet aan de eisen, moderne cloudoplossingen zijn niet toegestaan, en de negatieve spiraal is compleet als er geen budget is om te moderniseren. In zo’n situatie loopt de zogeheten ‘technologieschuld’ steeds hoger op.

Je geeft namelijk handenvol geld uit aan het in stand houden van een IT-landschap waar niemand tevreden mee is, en dat bovendien een ontzettend arbeidsintensief en inefficiënt bedrijfsproces oplevert. Kortom: het IT-budget wordt verspild en er blijft niets over voor modernisering en innovatie. Verandering is dan een absolute must, want je wordt hierdoor als bedrijf onherroepelijk door de concurrentie ingehaald. Voor 2015 stelde Gartner vast dat de technologieschuld van bedrijven wereldwijd maar liefst 1 biljoen dollar bedroeg. Een enorm bedrag dat illustreert hoe groot dit probleem is.

Ontsnap aan Excel & Access

Bij bedrijven die geen initiatief nemen om hun IT te moderniseren, nemen werknemers veelal het heft in eigen handen. Om te compenseren voor de slecht (of niet) geïntegreerde systemen gaan zij aan de slag met Excel, Access of allerlei randapplicaties, en ontwikkelen vervolgens hun eigen noodoplossingen. Empirische studies tonen aan dat tussen 50 en 80 procent van alle bedrijven wereldwijd nog steeds gebruik maken van ‘op zichzelf-staande’ spreadsheets voor bedrijfskritische toepassingen. Die zelfgebouwde oplossingen brengen allerlei problemen en beperkingen met zich mee. En daarnaast vereisen ze dat de gegevens uit de bronsystemen geëxporteerd moeten worden en in het juiste formaat in Excel,  Access of andere randapplicatie gezet moeten worden. Dit is een grotendeels handmatig proces, wat veel tijd kost, voor fouten zorgt, en de gegevens moeten bovendien vaak meerdere keren ingevoerd worden. Dit leidt vaak tot data-inconsistentie en corrupte data. Het is daarnaast onveilig om op deze manier met bedrijfsgegevens om te gaan. Door deze noodoplossingen wordt het proces weliswaar iets verbeterd, maar er komen tegelijk weer nieuwe problemen bij. Zo is er meer handwerk nodig, er ontstaan kopieën van gegevens, en de complexiteit en de foutgevoeligheid van het proces nemen toe. De enige manier om uit deze situatie te ontsnappen is door volledig in te zetten op het integreren van je bedrijfsprocessen. Maar hoe doe je dat zo efficiënt mogelijk?

Low-Code Fundament

Volgens mij kan de technologieschuld van bedrijven het beste opgelost worden door afstand te nemen van legacy-software en te investeren in een modern low-code softwareplatform. Dit is een duurzame oplossing die zowel technologisch als functioneel niet veroudert. Met zo’n fundament is het mogelijk om bedrijfsapplicaties op maat te bouwen, zonder dat er veel geprogrammeerd hoeft te worden. Verder is het met low-code niet nodig om in één groot big bang-project het volledige bedrijfsproces onder handen te nemen. Het is zelfs beter om klein te beginnen. Bijvoorbeeld met een specifiek proces, waar voor de organisatie de grootste pijn/inefficiëntie zit. Het moet dan vrij eenvoudig zijn om een valide businesscase te maken voor de investering in een low-code platform. En als dat eerste proces is aangepakt, kunnen in de loop der tijd steeds meer processen en applicaties in het low-code platform gemodelleerd worden. Zo kan je de bedrijfsapplicaties stapsgewijs op een beheersbare en efficiënte manier re-engineeren en moderniseren, met een lage impact op de organisatie. Het grote voordeel is bovendien dat alle applicaties in een geïntegreerde omgeving tot stand komen, waardoor je per definitie de inefficiëntie van de oude situatie vermijdt. Zo kan de bedrijfssoftware probleemloos meegroeien met het bedrijf. Deze slimme manier van bedrijfssoftware realiseren zorgt ook voor flexibiliteit. Want let op: veel bedrijfssoftware lijkt heel flexibel, maar is dat in werkelijkheid niet. Dit geldt zowel voor traditioneel maatwerk als pakketsoftware. Ook het integreren van nieuwe technologie in een low-code platform, aanpassingen in je bedrijfsproces of voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving wordt in deze nieuwe situatie ineens haalbare kaart. Met low-code software ben je niet alleen in staat om je technologieschuld in te lossen, maar ben je daadwerkelijk klaar voor de toekomst.