Skip to content

Overwinning van 4 Kritieke Foodsector Uitdagingen met IT-Innovaties

Hoe speel je hier op in en blijf je concurrerend?

Bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie zijn zeer divers. Wel hebben zij met elkaar gemeen dat ze erg afhankelijk zijn van externe factoren, zoals wet- en regelgeving, maar ook de veranderende wensen van de consument. Wendbaarheid is dan essentieel. Door te anticiperen op vier grote uitdagingen binnen de bedrijfstak en IT-innovatie te omarmen, kunnen bedrijven concurrerend en winstgevend blijven. 

De unieke processen binnen de foodsector zijn vaak complex en niet gemakkelijk onder te brengen in standaardapplicaties. Daardoor wordt er vaak met Excel-sheets of andere shadow-IT gewerkt om de kernapplicaties heen. Door het gebruik van die verschillende applicaties is informatie echter vaak in silo’s verdeeld, is de kans op fouten groter en wordt het lastig om de juiste beslissingen te nemen.

Frank Wester, IT-manager bij specialist in gemaksgroente Koninklijke Vezet, herkent dit beeld: Wij hadden te maken met een versnipperd applicatielandschap met veel oude software en legacy in combinatie met shadow-IT in de vorm van Excel-sheets. Dat leidde tot problemen zoals inefficiënte processen, dubbele data-invoer en gebrek aan goede stuurinformatie voor het bedrijf.

De vier belangrijkste uitdagingen binnen de foodindustrie die we vaak tegenkomen, benadrukken de noodzaak van een up-to-date IT-infrastructuur. Deze infrastructuur is essentieel om de keten te verduurzamen, competitief te blijven, en te voldoen aan de constant evoluerende markteisen. Dit zijn uitdagingen ten aanzien van traceerbaarheid, productie, artikel- en voorraadbeheer en planning. 

1. Traceerbaarheid

Nauwkeurige traceerbaarheid van voedsel is heel belangrijk en nodig, zowel voor kwaliteitscontrole als voor het voldoen aan regelgeving en consumentenverwachtingen. Door strengere regelgeving en aansprakelijkheid worden de eisen die aan producten worden gesteld steeds hoger. Een goede traceerbaarheid is dan een must. Enerzijds omdat een product terug te halen moet zijn, als er toch iets mis is gegaan, anderzijds om te voorkomen dat er meer batches worden teruggehaald dan nodig is.  Ook draagt dit bij aan de optimalisatie van de supply chain, verhoging van het serviceniveau en reductie van kosten gerelateerd aan garantieprocessen.

2. Productie

In de foodsector draait het om productiviteit. Om capaciteit optimaal te benutten en verspilling tot een minimum te beperken, zijn een goede planning en gestroomlijnde processen essentieel. Maar hoe houd je het beste controle over de verschillende activiteiten? Elke stap in het productieproces optimaliseren is dan key. 

Ook kan een juiste productieplanning, waarbij bijvoorbeeld producten zonder allergenen eerst worden geproduceerd gevolgd door producten met de meeste allergenen, kruisbesmetting voorkomen. Bovendien helpt het bij het maken van prognoses voor maximale efficiëntie.

3. Artikel- en voorraadbeheer

Aangezien de foodsector zowel met grondstoffen werkt als eindproducten levert, moet voorraadinformatie efficiënt worden vastgelegd. Het optimaliseren van voorraadniveaus en -rotatie helpt om verspilling te verminderen en leveringsbetrouwbaarheid te verbeteren.

Als er bijvoorbeeld geen inzicht is in welke grondstoffen bijna op zijn, kan dit grote gevolgen hebben. Ook op artikelniveau is het van belang om digitale functionaliteiten te hebben om bijvoorbeeld partijen in detail te kunnen definiëren, te screenen op allergenen en de end-to-end traceerbaarheid te garanderen.

4. Planning

Een goede planning is essentieel. Aan de inkoopzijde, zodat grondstoffen tijdig en correct worden geleverd en de productie kan gaan draaien, en aan de verkoopzijde om de vraag correct te voorspellen. Zo wordt productverlies geminimaliseerd en niet te veel voorraad gehouden. Een effectieve resourceplanning helpt er daarnaast voor dat orders op tijd en volledig worden uitgevoerd terwijl met een goede productieplanning klanten nauwkeurige levertijden worden geboden.

Een accurate planning helpt dus bij het anticiperen op veranderende omstandigheden en levert grote besparingen op. Zeker bij producenten van kort houdbare levensmiddelen, zoals vlees, brood, groente, fruit en zuivel. Door planningstechnisch alles goed voor elkaar te hebben, kan daar de concurrentiepositie sterk worden verbeterd.

Procesoptimalisatie

Zonder één allesomvattend systeem dat de gegevens kan leveren die nodig zijn om de prestaties op alle operationele gebieden te evalueren, kan het lastig zijn om inzichtelijk te maken wat er moet worden aangepast of aangepakt om bedrijfsresultaten te verbeteren. Met een up-to-date en schaalbaar IT-systeem is dit wel inzichtelijk te maken. 

Het effectief integreren van gegevens uit verschillende bronnen in één systeem helpt om betere besluitvorming mogelijk te maken, van productie tot distributie. Dit geeft inzicht en helpt om actie te ondernemen om bijvoorbeeld een productieproces te optimaliseren of een knelpunt in het magazijn te verhelpen. Het adopteren van innovatieve technologieën, zoals Machine Learning en Artificial Intelligence (AI) helpt bovendien de efficiëntie te verhogen en concurrentievoordeel te behalen.

Aartsen, de grootste internationale gateway voor groenten en fruit koos voor Thinkwise om zijn proces te optimaliseren. Mathijs Buzeijn projectmanager van het project vertelt hierover:We hebben door de implementatie een enorme slag gemaakt in efficiëntie. We hebben veel meer functionaliteit op maat en de nieuwe kernapplicatie levert mogelijkheden om vooruit te plannen. Werknemers kunnen nu alles in realtime zien in het systeem, zonder onderbrekingen. Ook is nu zichtbaar waar de beste kansen liggen. Veel gerichter dus, met daardoor minder verlies. Op kantoor hebben we veel beter inzicht hoe het loopt vanaf aankoop tot aan de eindafrekening naar de leverancier. Verder kunnen we de processen beter monitoren en eventuele vragen die opkomen vanuit het systeem zelf beantwoorden.

Van een verhoogde procesefficiëntie tot een betere samenwerking tussen afdelingen of van kostenbesparingen tot schaalbaarheid en betere klantervaringen. Zowel ten aanzien van het bedrijfsresultaat als de merkreputatie heeft de keuze voor IT-innovatie impact op het totale bedrijfsresultaat.