Skip to content

Nieuwe versie Thinkwise Platform maakt het leven van low-code developers nog makkelijker

Apeldoorn, 19 juli 2022 – Thinkwise, leverancier van een low-code platform voor kernapplicaties, introduceert een nieuwe productversie. Hierin zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, waarvan 26 procent op basis van stemmen uit de Thinkwise Community. De vernieuwingen vereenvoudigen het werk van Thinkwise-developers, en ook zijn de prestaties van het platform en het gebruiksgemak verbeterd.


Het Thinkwise Platform is continu in ontwikkeling en dit resulteert in twee tot drie nieuwe releases per jaar. In versie 2022.2 van het platform zijn talloze verbeteringen doorgevoerd, zowel onder de motorkap als aan de kant van eindgebruikers. Het opmerkelijke van deze release is dat een flink aantal van de ideeën en suggesties afkomstig zijn uit de Thinkwise Community. Zo is meer dan een kwart van alle stemmen op ideeën en suggesties uit de zogeheten Ideas-sectie opgeleverd. Hier volgt een globaal overzicht van de vernieuwingen. Het volledige changelog is hier te lezen. 

“Voor deze nieuwe platform-release hebben we meer dan ooit geluisterd naar de wensen van de Thinkwise Community,” zegt Jasper Kloost, CTO van Thinkwise. “Ontwikkelen met ons platform wordt zeker voor ISV’s (Independent Software Vendors) steeds gebruiksvriendelijker, wat onder andere helpt om implementaties te vereenvoudigen, maar ook om eindgebruikers van krachtige mogelijkheden te voorzien, met minimaal handwerk.” 

Betere eindgebruikerservaring

Het Thinkwise Platform is uiterst flexibel inzetbaar, vandaar dat het door steeds meer ISV’s wordt gebruikt om softwareproducten voor eindklanten te ontwikkelen. Een aantal platformverbeteringen zijn specifiek gericht op deze gebruiksscenario’s.

Zo is de OpenID-provisioning van nieuwe gebruikers toegevoegd. Nieuwe gebruikers konden al via een bestaande OpenID-account inloggen op het Thinkwise Platform, maar nu kan er op basis van de beschikbare informatie, zonder enige administratie vooraf, een nieuw account voor ze aangemaakt worden in Thinkwise.

Verder zijn er meer zaken geautomatiseerd, die voorheen enig handwerk vereisten. Thinkwise-applicaties zijn in de kern meertalig opgezet en worden altijd in de taal van de aangemelde gebruiker getoond. Er wordt nu ook rekening gehouden met de taal voordat de gebruiker zich heeft aangemeld. Thinkwise-applicaties passen nu automatisch de voorkeurstaal van de browser toe bij het tonen van landingspagina’s en inlogschermen. Verder kunnen tijden nu standaard in de UTC-tijdzone worden geregistreerd en automatisch omgerekend worden naar de tijdzone van de gebruiker. Dit is uitermate handig voor bedrijven met buitenlandse vestigingen of partners.

Een andere in het oog springende mogelijkheid is dat het nu veel eenvoudiger is geworden om vanuit de Universal UI notificaties naar gebruikers te sturen.

Flexibele nieuwe mogelijkheden

Thinkwise-developers zullen erg blij worden van de mogelijkheid om in het vervolg ad-hoc opslaglocaties te kunnen wijzigen. Voorheen kon dit alleen vooraf geconfigureerd worden, maar nu kan een installateur of beheerder van een product dit zelf aanpassen, bijvoorbeeld door van een filesystem naar cloudopslag te gaan.

Ook is het nu een stuk eenvoudiger geworden om eindgebruikers toegang te geven tot bestanden in het platform. Zo kunnen bijlagen nu eenvoudig toegevoegd worden aan process-flows, ongeacht hun fysieke opslaglocatie. Downloads van bestanden kunnen ook ad-hoc in de gebruikersinterface aangeboden worden, en die kunnen bovendien op aanvraag gezipt of geprint worden. Dit maakt het printen van overzichten en rapporten een stuk eenvoudiger, en het vereist niet langer handmatige configuratie vooraf.

Nog een stukje gebruiksgemak dat afkomstig is vanuit de community is de centralisatie van de pictogrammendatabase. Doordat die nu op één centrale locatie zijn opgeslagen, zijn ze makkelijker te vinden en wordt het gebruik ervan uniformer.

Om de beveiliging en privacy te verbeteren zijn aanvullende encryptiemogelijkheden toegevoegd. Naast de encryptie van gegevens ‘in transit’ en ‘at rest’ kunnen allerlei andere interacties nu op de achtergrond versleuteld worden, bijvoorbeeld bij de authenticatie met externe platformen en services.

Prestatieverbeteringen

Thinkwise werkt continu aan de optimalisatie van zowel de ontwikkelomgeving als de prestaties en systeembelasting van de low-code applicaties. In de nieuwe release is het software-generatieproces sneller en effectiever geworden. Bij de interpretatie van de low-code modellen worden nu diverse verrijkingen en indexen toegevoegd. Die werden eerder eenmalig gebruikt, maar nu worden ze bij dit proces hergebruikt en herzien. Hiermee wordt de systeembelasting met factoren verlaagd, wat voor veel tijdswinst zorgt, met name bij organisaties met een omvangrijke IT-omgeving.

Verder wordt het implementeren van Continuous Integration en Continuous Delivery (CI/CD) ook een stuk eenvoudiger, met name voor cloudscenario’s. Implementatiebestanden moesten voorheen op disklocaties staan, maar kunnen nu op een willekeurige locatie opgeslagen worden, waaronder (public) cloudlocaties en ftp-servers. Dit is met name voor ISV’s heel nuttig, omdat het cloudimplementaties en CI/CD een stuk eenvoudiger maakt, zonder dat zij hun proces daarvoor moeten aanpassen.

Ideeën uit de Thinkiwse-community

Opvallend in het volledige changelog van Thinkwise versie 2022.2 is dat steeds meer vernieuwingen het resultaat zijn van stemmen vanuit de Thinkwise-community. In deze online omgeving kunnen gebruikers van het platform terecht voor alle documentatie, nieuws en achtergronden, en daarnaast is er een forum om vragen te stellen aan de experts van Thinkwise en andere gebruikers van het platform. Ook kunnen zij op het forum aanpassingen of nieuwe platform-features voorstellen, waar de community vervolgens op kan stemmen. De best scorende suggesties worden ingepland voor implementatie in een opkomende Thinkwise-release.

Voor meer informatie over Thinkwise Platform 2022.2 is hier het changelog te lezen.