Skip to content

Low-code selectie checklist: 9 tips voor ISV’s

ISV’s (Independent Software Vendors) hebben te maken met steeds groter wordende technologische schuld. Het pakket is functioneel heel compleet maar de onderliggende technologie is vaak verouderd. Low-code lijkt de meest duurzame en snelste oplossing om de klus te kunnen klaren. Maar veel ISV’s zijn nog altijd sceptisch over de low-code development.

Zo geloven veel softwarepakketleveranciers dat low-code alleen geschikt is voor zogenaamde ‘Citizen Developers’ of enkel voor kleine applicaties. Maar niets is minder waar. Niet alleen is het uitermate geschikt voor complexe applicaties, je levert bovendien veel sneller resultaten op. Low-code wordt gezien als de toekomst van applicatieontwikkeling.

Maar hoe kies je nu het juiste ontwikkelplatform? Deze checklist geeft je handvatten om te gebruiken tijdens de zoektocht naar het low-code platform voor jouw organisatie.

1. Automatisch upgraden naar nieuwe UI-technologie

Wil je als ISV optimaal profiteren van een low-code platform, dan is het essentieel dat de gemodelleerde applicaties probleemloos opgewaardeerd kunnen worden naar nieuwe technologie en architecturen. Zonder dat ze volledig opnieuw gebouwd moeten worden dus. Dit voorkomt periodieke investeringen in het moderniseren van de software, en de focus kan daarom vooral liggen op het verder verbeteren van de applicatie.

2. Multi-tenant en multi-instance

Een applicatie bouwen is één ding, maar om deze multi-tenant op te zetten, moet in het database-ontwerp rekening worden gehouden met welke objecten feiten zijn en welke objecten binnen een bepaalde tenant vallen. Een tenant moet bijvoorbeeld een kolom hebben zoals “tenant_id”. Let er dus op dat je low-code platform de mogelijkheid biedt dat elke database zijn eigen Identity & access management (IAM) kan hebben als de klant bijvoorbeeld zijn eigen gebruikersbeheer wil doen.

3. Gegevensbeveiliging en privacy

In een periode waarin SaaS een enorme groei doormaakt en steeds meer mensen thuis zijn gaan werken, zijn de beveiliging en privacy van gegevens belangrijker dan ooit. Een low-code platform voor ISV’s moet daarom ondersteuning bieden voor zaken als OpenID voor veilige authenticatie met een zo breed mogelijk scala aan externe platformen en standaarden. Verder is het van belang dat Two-Factor Authentication (2FA) wordt ondersteund, evenals Role Based Access Control waarmee je toegang tot informatie en applicaties kunt verschaffen op basis van rollen. Naast het gedetailleerd toegang verlenen tot bepaalde gegevens moet er ook logging van datagebruik zijn, zodat het altijd inzichtelijk is wie bepaalde gegevens heeft ingezien of gewijzigd. Daarnaast hoort een platform AVG-proof te zijn en automatisch persoonsgegevens te kunnen anonimiseren.

4. Servicelaag voor externe koppelingen

We leven in een wereld vol datastromen en API’s, en daar moet een low-code platform uiteraard ook optimaal in ondersteunen. Als je immers voor elke koppeling maatwerk moet verrichten, verdwijnen de voordelen van low-code als sneeuw voor de zon. Zo heeft Thinkwise specifiek voor dit doel een servicelaag binnen het platform ontwikkeld die automatisch API’s beschikbaar stelt voor elk mogelijk scenario. Door deze integratie kunnen allerlei verschillende protocollen probleemloos naast elkaar functioneren in het platform, met behoud van alle zakelijke regels en autorisatie.

5. Beheersbare aanpassingen voor klanten

Sommige ISV’S houden hun software zo standaard mogelijk en vullen dit aan met soms wel duizenden configuratieopties. Andere partijen geven elke klant personalisatiemogelijkheden, met als gevolg dat de software steeds lastiger beheersbaar wordt. Kies je als ISV voor low-code, dan is het van belang dat het platform ondersteuning biedt voor verschillende aftakkingen van de software. Zo kunnen er verschillende versies van de software naast elkaar bestaan, zonder dat dit gevolgen heeft voor het updaten of de verdere ontwikkeling. Idealiter worden hierbij zowel het datamodel, als het UI-model, als de business functionaliteit ondersteund.

6. Softwaredocumentatie en specificaties

Hoe houd je een groot softwareproduct beheersbaar? Want hoe groter de applicatie en hoe langer de historie, hoe lastiger het wordt om alles goed gedocumenteerd te houden. Dit geldt voor traditionele softwareontwikkeling, maar ook voor low-code development. Kies daarom een platform dat de specificaties en documentatie op een geïntegreerde manier vastlegt tijdens het ontwikkelproces. Thinkwise biedt bijvoorbeeld een grafische manier om bedrijfsprocessen te modelleren, inclusief alle functionele eisen. Hierdoor kan je altijd precies teruglezen waarom een bepaalde functie is ontwikkeld en welke beslissingen daarbij genomen zijn.

7. Ondersteuning voor machine learning

Traditionele logica is niet altijd toereikend om bepaalde zakelijke problemen op te lossen. Bij sommige beslissingen zijn menselijke inschattingen op basis van inzicht nog steeds het beste, maar in bepaalde complexe situaties kunnen machine learning algoritmes op basis van (big) data tot heel nuttige inzichten komen. ISV’s en hun klanten hebben vaak toegang tot een schat aan historische data die veel potentiële nieuwe inzichten kunnen bevatten. Kies daarom een low-code platform dat machine learning ondersteunt, zodat je modellen kunt trainen op basis van je data om daar vervolgens de besluitvorming of processen mee te automatiseren.

8. Applicaties importeren & moderniseren

Omvangrijke bedrijfsapplicaties bevatten het DNA van een organisatie, inclusief diepgaande marktkennis en werkwijzen, die het gevolg zijn van jarenlange ervaring. Als je dit gedachtegoed wilt overhevelen naar een low-code platform, dan is het handig dat er tools beschikbaar zijn die daarbij helpen. Thinkwise heeft hier bijvoorbeeld de Upcycler voor ontwikkeld, een tool waarmee de metadata van legacy-applicaties uitgelezen en deels geconverteerd kunnen worden. Deze tool herkent tientallen technologieën en geeft je bij het moderniseren van software een jumpstart van 20 tot 40 procent.

9. Dynamisch modelleren

Met name bij het ontwikkelen van omvangrijke low-code bedrijfsapplicaties is het belangrijk dat je aanpassingen aan kernfunctionaliteiten niet op verschillende plaatsen in het low-code model hoeft door te voeren. Dit los je op met dynamisch modelleren, waarbij een model met query’s wordt aangepast en uitgebreid in plaats van via grafische modelleertools. Zo kan je bijvoorbeeld in één keer een timestamp-kolom aan een tabel toevoegen, die vervolgens in alle (én toekomstige) tabellen wordt bijgewerkt. Dynamisch modelleren vergroot de productiviteit, kwaliteit en uniformiteit van je applicaties aanzienlijk.

Webinar: Low-code voor ISV’s

Heeft deze blog je geïnspireerd om je verder te verdiepen in low-code voor ISV’s? Bekijk dan ook eens het on-demand webinar ‘Low-code ontwikkelplatform voor softwarepakketleveranciers’.
https://offers.thinkwisesoftware.com/low-code-ontwikkelplatform-voor-pakketleveranciers