Skip to content

Low-code is vaak geen legacy-killer

Dit artikel is eerder verschenen op managementconsulting.nl.

Uit een nieuw rapport van Forrester over Low-Code Development Platforms For AD&D Professionals blijkt dat 23 procent van de wereldwijde ontwikkelaars in 2018 met low-code platformen werkte. Nog 22 procent gaf aan daar binnen een jaar mee te willen beginnen. De toekomst ziet er dus rooskleurig uit voor low-code ontwikkelplatformen, maar helaas blijken veel platformen ongeschikt om op een duurzame manier legacy te vervangen.

Eén van de redenen dat low-code zo in populariteit toeneemt, is dat bedrijven steeds sneller meer software willen opleveren, bijvoorbeeld om hun interne processen of hun dienstverlening aan klanten te verbeteren.

En tegelijk blijkt ook dat de huidige leveranciers van low-code platformen veel oude beperkingen aan het wegnemen zijn, die de adoptie van low-code voorheen in de weg stonden.

Pleisters plakken

Maar niet alle low-code platformen bieden een structurele oplossing voor het legacy probleem. Zo zijn er low-code platformen op de markt die door organisaties gebruikt worden om soms duizenden apps te bouwen, die vervolgens bijvoorbeeld aan hun bestaande legacy ERP-systeem gekoppeld worden. Die moeten dan als pleisters op de wond de beperkingen van dit verouderde kernsysteem oplossen, maar de legacy-software zelf wordt niet vervangen. Hierdoor blijft de kern van je IT-landschap technologisch verouderd en inflexibel. Het nadeel van deze low-code apps is bovendien dat ze zelf ook verouderen, waardoor de eerst geplakte pleisters na verloop van tijd zelf in legacy veranderen. En dit proces gaat steeds sneller, met name voor front-end technologieën. Dat kan niet de bedoeling zijn, omdat je door low-code te gebruiken juist legacy wilt opruimen en je IT-landschap flexibel wilt maken

Low-code maatwerk?

Maar waarom vervangen we dan de kern van het probleem niet met low-code? Simpelweg omdat de ontwikkelproductiviteit bij veelgebruikte low-code platformen vaak veel te laag is om dit zonder hoge kosten te kunnen doen. Het is weliswaar goedkoper dan traditioneel programmeerwerk, maar nog steeds geen redelijk alternatief voor het configureren en personaliseren van een standaardpakket. En zou je toch proberen om een legacy-kernsysteem met zo’n low-code platform te vervangen, dan gaat het bijvoorbeeld mis op het moment dat er grootschalige wijzigingen aan de processen, software en interfaces nodig zijn. Met name bij grotere applicaties ontstaan problemen. Er moeten dan soms wel honderden applicatieschermen aangepast worden. Dat is dusdanig arbeidsintensief, dat de resulterende software soms meer op traditioneel maatwerk lijkt, dan een flexibel low-code fundament voor bedrijfssoftware.

Gefaseerd vervangen

Een platform dat zijn low-code referenties echt waarmaakt, resulteert niet in honderden apps die elke drie jaar opnieuw ontwikkeld moeten worden. Het ideale platform zou meer moeten kunnen, dan enkel een schil om de legacy heen realiseren. Je wilt als organisatie immers zo min mogelijk verschillende software-oplossingen gebruiken, en zoveel mogelijk processen in één low-code omgeving integreren.

Dat is wat mij betreft wat echte low-code platformen zouden moeten nastreven. Door op een modelgedreven integrale manier software te bouwen, leg je een flexibel fundament voor bedrijfssoftware die onafhankelijk is van technologie. Dit fundament hoef je overigens niet in een keer te leggen. Je kunt het kernsysteem ook in fases vervangen. Er zijn steeds meer organisaties, onder andere in de maakindustrie en logistiek, die de strategische keuze gemaakt hebben om op deze manier aan hun bedrijfssoftware en procesondersteuning bouwen. Ze vervangen dan stapsgewijs hun legacy software door een flexibel en modern applicatielandschap, dat voornamelijk bestaat uit visuele modellen in plaats van miljoenen regels code.

Forrester Wave

We werden dit jaar voor het eerst in het onderzoek van Forrester genoemd. Zij omschrijven Thinkwise als een solide platform voor transactionele ‘core’ business-applicaties met webgebaseerde gebruikersomgevingen. Ook werd in dit onderzoek onze unieke focus op het moderniseren van legacy applicaties benadrukt. Wij zijn erg trots op deze erkenning. Forrester verwacht dat we de komende jaren de transitie zullen maken naar Leader, mits onze strategie om van een projectgedreven organisatie te transformeren naar een pure low-code platformleverancier zijn vruchten zal gaan afwerpen, en dat we in het buitenland, met name Duitsland en de VS, ook snel aan bekendheid groeien.

Wil je het hele Forrester rapport lezen, download het dan hier.