Skip to content

Kinderhulp en Thinkwise bundelen krachten voor een betere toekomst

Apeldoorn, 27 juli 2023 - Thinkwise, toonaangevend leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, heeft vandaag aangekondigd een partnership aan te gaan met Nationaal Fonds Kinderhulp, een non-profitorganisatie die zich inzet voor kinderen in armoede. Dit partnership heeft tot doel de operationele processen van Kinderhulp te verbeteren door middel van de innovatieve software van Thinkwise.


Het partnership tussen Thinkwise en Kinderhulp kwam tot stand toen Maarten Zilverberg, een applicatiebeheerder van de stichting, via via in contact kwam met Anne Buit, Senior Software Architect bij Thinkwise. Maarten, die ook verantwoordelijk is voor de applicaties rondom het project Kinderzwerfboek van Kinderhulp, kwam al snel tot de conclusie dat de bestaande Excel-bestanden uit hun jas waren gegroeid en niet langer voldeden aan de operationele behoeften van de organisatie.

Het Kinderzwerfboek-project

Het Kinderzwerfboek-project heeft als doel om kinderen in armoede toegang te geven tot boeken en leesplezier te bevorderen om daarmee kansenongelijkheid te verminderen. Door middel van zogenaamde ZwerfboekStations verspreid over heel Nederland kunnen kinderen kosteloos boeken uit stations pakken om ze daarna weer te laten zwerven. Met de groei van het project naar meer dan 200.000 boeken per jaar in meer dan 5000 zwerfboekstations, werden de ondersteunende Excel-bestanden steeds complexer. Voor dit soort processen zijn geen standaardpakketten in de markt, maar administratief en financieel moet het wel goed sluitend zijn. "Elk station heeft een beheerder die zorgt dat de voorraad op peil blijft. Al die stations hielden we bij in Excel, ooit door iemand met de beste bedoelingen gemaakt, maar dit groeide uit zijn voegen. Het is bijna ERP, WMS en CRM in één geworden maar daar is Excel nooit voor bedoeld.", aldus Maarten.

Dit is waar Thinkwise in beeld kwam. Hoewel het Thinkwise platform normaliter wordt ingezet voor grotere applicaties dan deze, besloot Anne Buit door een persoonlijke relatie met de stichting om in zijn vrije tijd de benodigde app te ontwikkelen. Met een nieuwe door Thinkwise mogelijk gemaakte non-profit licentie stelt dit de stichting in staat om kosteloos gebruik te maken van de krachtige functionaliteiten van het Thinkwise platform en de applicatie te ontwikkelen en in gebruik te nemen.

Intuïtieve zwerfboeksoftware

Het gebruik van de nieuwe zwerfboeksoftware stelt Kinderhulp in staat om de workflow en efficiëntie van hun operationele processen aanzienlijk te verbeteren. Met de grafische weergave van alle zwerfboekenstations op een kaart en het elimineren van zware Excel-bestanden worden de dagelijkse werkzaamheden van de aanzienlijk vereenvoudigd en vermindert de foutgevoeligheid.

Maarten is positief over de eerste ervaringen met de software. Hij is vooral blij met het feit dat de software zichzelf intuïtief laat gebruiken en dat de data nu van een vele hogere kwaliteit is en veel inzicht biedt. Hij ziet ook kansen om de software in de toekomst verder uit te breiden, bijvoorbeeld voor het beheer van de verzendingen van de boekenvoorraad. Maarten: "We vinden het super leuk om zo op deze unieke manier een project te kunnen starten. Dit is voor Thinkwise, en in het bijzonder Anne, misschien een kleine moeite maar voor ons is het een enorme verbetering in onze operationele processen van de kinderzwerfboeken. En misschien kunnen we het op termijn in eigen beheer doorontwikkelen."

Over Kinderzwerfboek

Kinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp, stimuleert kinderen in Nederland om leuke boeken te lezen. Het initiatief richt zich in het bijzonder op aandachtswijken waar kinderen thuis weinig tot geen boeken hebben. Lezen vergroot het taalkundig inzicht van kinderen, daarmee verbetert hun toekomstperspectief en wordt de kans dat ze in armoede terecht komen kleiner. Nog steeds verlaat in Nederland meer dan 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Vaak gaat dit om kinderen die in armoede opgroeien.

Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Ze moeten ze daarna wel weer laten zwerven. De zwerftocht van boeken kan worden gevolgd op www.kinderzwerfboek.nl.

Over Nationaal Fonds Kinderhulp

Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. 1 op de 12 kinderen in Nederland groeit echter op in armoede. Hun jeugd is verre van zorgeloos. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is.

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Bijvoorbeeld met een dagje uit, fiets, opleiding, leesboek, warme winterjas of cadeautje van de Sint. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen. Zo hebben ook zij het gevoel erbij te horen en krijgen zij gelijke kansen voor de toekomst. Net als ieder ander kind. Meer informatie: www.kinderhulp.nl