Skip to content

Elimineer de verborgen kosten van bedrijfssoftware

Robert van der Linden, CEO Thinkwise: Veel organisaties maken bij het berekenen van hun softwarekosten dezelfde fout als bij de kosten van een auto. Ze kijken primair naar de aanschafprijs en brandstofkosten, maar zaken als wegenbelasting, verzekeringen, onderhoud en afschrijving worden voor het gemak vergeten. Traditionele bedrijfssoftware brengt ook diverse verborgen kosten met zich mee. Welke dat zijn en hoe je die kunt elimineren, wil ik hier graag toelichten.

Bij het budgetteren van IT-projecten worden vaak alleen de kosten voor de aanschaf van de software en extern advies meegenomen. De werkelijke kosten zijn vrijwel altijd hoger.

Zo worden interne uren voor de implementatie, de jaarlijkse onderhoudskosten, afschrijvingskosten en faalkosten gemakshalve niet meegerekend. Dit zou geen groot probleem zijn als die extra kosten relatief laag waren. Dat is helaas niet het geval. De onderhoudskosten voor traditionele bedrijfssoftware zijn bijvoorbeeld vaak vele malen hoger dan de aanschafkosten. En daar ziet een organisatie bar weinig van terug. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg.

Risico’s van pakketsoftware

De meeste organisaties gaan voor zekerheid en veiligheid als het gaat om bedrijfssoftware. Ze kiezen voor standaard softwarepakketten van bekende leveranciers, zonder zich te oriënteren op wat er nog meer op de markt beschikbaar is. Ze laten zich leiden door de geoliede salesmachines van deze partijen, die ze complexe softwarepakketten aansmeren, die eigenlijk niet aansluiten op de werkwijze van hun organisatie. Vervolgens worden ze meegenomen in eindeloze implementatietrajecten van software die uiteindelijk toch niet doet wat het moet doen. Bovendien verliezen deze pakketten na de initiële implementatie veel van hun flexibiliteit en vereisen daarna kostbaar onderhoud door de vele bedrijfsspecifieke configuraties, vaak honderden randapplicaties en maatwerk.

En vervolgens komen nieuwe, aanvullende softwarekosten om de hoek kijken. Want inflexibele software bij organisaties leidt tot stagnerende innovatie, inefficiënte processen en kan uiteindelijk resulteren in het verlies van de concurrentiepositie.

Hoe elimineer je verborgen softwarekosten?

Hoe ontsnap je nu uit de vicieuze cirkel van duur softwareonderhoud en stagnerende innovatie? Om te beginnen is het van belang om verder te kijken dan de geijkte ‘standaard’ softwareoplossingen. Die waren nooit een echt alternatief. Traditioneel maatwerk is geen optie en je pakket met een ander pakket vervangen, levert je hoogstwaarschijnlijk dezelfde ellende op. Laat je daarom goed informeren en kijk verder dan de ‘veilige’ keuze. Er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van enterprise software, en traditionele pakketleveranciers lopen hierbij zelden voorop. Zij hebben 30 jaar geleden gekozen voor een technologie waar ze aan vast zitten, maar de gewenste functionaliteit wordt in de loop der jaren steeds complexer. Dit maakt het lastig om nieuwe functionaliteit toe te voegen en aanpassingen aan het datamodel te doen. Het resultaat dat ze voor hun klanten opleveren is daardoor zelden optimaal. Laat daarom alle partijen bij een softwareselectie hun meerwaarde aantoonbaar bewijzen, en zet alle risico’s en verborgen kosten van de verschillende oplossingen op een rij.

Wees in elk geval niet bang voor het onbekende. Kijk naar de inhoud en laat je niet leiden door uiterlijke schijn en gladde marketingpraatjes. In het dagelijks leven experimenteren we er ook op los met nieuwe technologie, apps en gadgets, dus waarom zijn we zo conservatief op zakelijk niveau? De meeste bedrijfssoftware is nog veel te complex en inflexibel. Dit moet anders.

De toekomst van enterprise software

Waar je als moderne organisatie eigenlijk naar zou moeten streven, is bedrijfssoftware die probleemloos meebeweegt met nieuwe technologie en die altijd zijn flexibiliteit behoudt. Software die je modelleert in plaats van programmeert, die los staat van de onderliggende technologie en waaraan je eenvoudig nieuwe functionaliteit als AI toevoegt. Enterprise low-code development biedt hier het ideale platform voor. Hierin kan een organisatie al zijn unieke werkwijzen en processen vastleggen en vervolgens precies de zakelijke applicaties bouwen, die het nodig heeft. Zonder zich in het keurslijf van een softwarepakket te wringen en zonder zijn gedachtengoed te grabbel te gooien voor externe consultants.

Low-code development vereist wel inspanning. Een organisatie moet investeren in deze modelgedreven manier van software bouwen, waarbij de processen – en het continu optimaliseren ervan – centraal staan. Maar die investering betaalt zich uiteindelijk dubbel en dwars terug. Met een enterprise low-code platform kun je de verborgen kosten van traditionele bedrijfssoftware namelijk volledig elimineren. Hierdoor wordt je IT-budget niet langer opgeslokt door het onderhoud aan verouderde en rigide bedrijfssoftware, maar kan eindelijk tegemoetkomen aan optimalisatie en innovatie. Met low-code investeer je in je toekomst van je organisatie, en niet meer in het verleden. Door nog één keer een diepte-investering te doen, kan je voor altijd afrekenen met legacy en investeren in innovatie in plaats van onderhoud. Ik zeg: doen!