Skip to content

Cito succesvol van start met het Thinkwise Low-Code Platform

Lees in onderstaand artikel hoe de samenwerking tussen Thinkwise en Cito is gestart. In het tweede deel gaan we verder in op de ingebruikname van het Thinkwise Platform.

 

In het kort

  • Cito kiest voor het Thinkwise Platform om een toekomstbestendig softwareplatform te realiseren
  • Applicaties van Cito kunnen met low-code software snel en eenvoudig meebewegen met ontwikkelingen in het onderwijsveld
  • Keuze voor Thinkwise is gemaakt vanwege de technologische en functionele aansluiting op de wensen van Cito

 

 💡 Kernproblemen oplossen             👍 Van 20/80 naar 80/20
Toekomstbestendig IT-landschap             Transitie van onderhoud naar innovatie

 

Maak kennis met Peter Dam

PXL_20210713_070813549_MP_3-238x300-Sep-27-2021-02-41-10-37-PMPeter is sinds 2017 Enterprise Architect bij Cito. “Als Enterprise Architect heb ik een helikopterview over de organisatie. Hierdoor ben ik in staat om de doelarchitectuur vorm te geven en ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze wordt ingevuld. Omdat Cito werkte met een uitgebreid, versnipperd en complex IT-landschap, wilden we graag kijken hoe dit anders zou kunnen”, vertelt Peter.

Cito is toen gestart met het herstructureren van de ontwikkelteams en het bepalen van nieuwe architectuurprincipes, met de focus op innovatie. Peter: “We wilden 80% vernieuwen om vervolgens 20% van onze tijd in onderhoud te steken. Maar daar bleken we een jaar later nog wel een eind vanaf te zitten.”

 

Low-code, proof of value & proof of concept

Vanaf dat moment zijn Peter en zijn collega’s zich verder gaan verdiepen in nieuwe technieken. Al snel kwamen ze uit bij low-code en no-code. Bij het daaropvolgende selectietraject waren de ontwikkelaars van Cito nauw betrokken. Peter: “ontwikkelaars zijn immers de mensen die de kennis hebben van het domein van het bedrijf.”

Om aan te tonen dat Thinkwise technologisch en functioneel optimaal aansloot op de wensen van Cito, liet Cito een aantal technische concepten uitgebreid toetsen. De Proof of Value gaf aan in hoeverre de organisaties elkaar begrepen en welke waarde het Thinkwise Platform kon bieden. Daarnaast liet Thinkwise met een Proof of Concept zien wat de technologische mogelijkheden zijn en dat het concept werkte.

Peter: “Je moet open staan om anders te durven kijken naar softwareontwikkeling. Met Thinkwise zouden we gaan werken volgens een bepaalde structuur en uniformiteit, met daardoor een hogere productiviteit. Dat was even wennen maar omarm je deze werkwijze dan biedt Thinkwise een toolbox om snel stappen te kunnen zetten. Dat heb ik het afgelopen jaar als zeer prettig ervaren.”

Co-creatie

Peter en zijn collega’s waren enthousiast over het Thinkwise platform. “Toch misten we nog een aantal specifieke features in het platform, die te maken hadden met het leveren van software aan derde partijen. Om een simpel voorbeeld te geven: als er een order binnenkomt, dan moeten we die licentie gaan beheren. Vervolgens moet je die licentie ter beschikking stellen aan een heleboel andere applicaties in de buitenwereld. En zo heb ik samen met Thinkwise een protocol onafhankelijke berichtenservice opgezet. Deze is nu volwaardig onderdeel van het platform.” Ook de uitbreiding van OAuth 2.0 is het resultaat van de prettige co-creatie. Peter: “We zijn nu in staat om verschillende authenticatiemiddelen die in het onderwijs van belang zijn, gemakkelijk te koppelen aan het Thinkwise platform.”

Sneak Peek deel 2 – Ingebruikname platform

In het volgende deel van dit tweeluik gaan we in op de ingebruikname van het platform.
Peter: “We hebben het nieuwe leerlingvolgsysteem in een half jaar gebouwd. Behoorlijk uniek. Het is een groot voordeel dat we zo efficiënt kunnen werken door het Thinkwise platform.”