Skip to content

Act Wise: agile methodiek voor low-code software development met het Thinkwise Platform

Low-code is meer dan alleen een manier om software te ontwikkelen, het is ook een manier van denken en werken. Vanuit die gedachte is Act Wise ontstaan, een in de praktijk ontwikkelde agile methodiek waarmee je als organisatie het maximale haalt uit het Thinkwise low-code platform.

Nadat je hebt gekozen voor Thinkwise ken je de mogelijkheden van het platform. Maar hoe pas je het toe? Want na de training en installatie staat er niet ineens een complete bijbehorende (project-)organisatie klaar. Je hebt nog geen methodiek om met een team software te maken, van specificatie tot planning, budget en ontwikkeling tot aan de uiteindelijke implementatie. Dat is precies waar Act Wise voor bedoeld is. 

Doelen en werkwijze bepalen

De meeste bedrijven die met low-code beginnen, willen drie dingen: flexibel zijn, snel software kunnen inzetten en legacy software vervangen. Het Thinkwise Platform is erop gericht om deze doelen op de meest efficiënte manier te bereiken. Een voorbeeld daarvan is de Thinkwise Upcycler. Dit is een tool binnen het platform waarmee de kernfunctionaliteit van meerdere legacy-platformen en pakketten, waaronder RPG, Access, Cobol, Uniface en Dynamics AX, in zeer korte tijd naar het Thinkwise Platform omgezet kunnen worden. 


Daarnaast is de meest efficiënte werkwijze om software te realiseren direct in het Thinkwise Platform verankerd: Act Wise. Deze agile methodiek is gebaseerd op de best practices die Thinkwise door de jaren heen ontwikkelde op basis van vele softwareprojecten. De methode heeft raakvlakken met scrum en is gebaseerd op de standaarden van de International Project Management Association (IPMA). De combinatie van het Thinkwise Platform en Act Wise als bijpassende agile werkwijze, is cruciaal om het om de beste resultaten te halen uit low-code development. 

Agile werken = agile denken

Veel bedrijven die de transitie maken naar low-code softwareontwikkeling doen dit vanuit een behoefte aan nieuwe software, die ze snel en flexibel willen realiseren met een hogere Return on Investment (ROI). Vervolgens blijkt vaak dat er naast nieuwe software ook een (gedeeltelijke) organisatorische verandering voor nodig is. Soms is men zich daar op voorhand van bewust, maar de realiteit is dat niet iedereen binnen een organisatie gewend is om agile te gaan werken. Ook zijn er bijvoorbeeld oude werk- en denkwijzen waar een organisatie maar moeilijk afscheid van kan nemen. Denk ook aan traditionele watervalprojecten en ervaringen die ontstaan zijn door pakketimplementaties en maatwerk. 


Al dat soort zaken remmen de transitie naar agile werken, want daarbij is niet alleen een ontwikkelteam betrokken, maar ook vertegenwoordigers vanuit de bredere organisatie. De keuze om flexibel te willen zijn door het inzetten van low-code software development is een strategisch bedrijfskeuze. Om die reden is betrokkenheid van de business bij de development noodzakelijk. Dit houdt in dat de adoptie van agile gedaan moet worden door alle betrokkenen. Mensen moeten niet alleen anders gaan werken, maar ook anders gaan denken, oude werkwijzen durven loslaten en zich samen inzetten voor de beste uitkomst. Die verandering in organisatiestructuur en -cultuur moet echter door de organisatie zelf uitgevoerd worden. 

Act Wise in het kort

Iedere afnemer van het Thinkwise Platform volgt naast een producttraining ook een introductie in de werkwijze: Act Wise. De methode omvat de volledige customer journey, van de introductie en acceptatie van low-code binnen de organisatie, het ontwerp en de ontwikkeling tot aan de implementatie, de iteratieve verbetering en innovatie. Dit proces van continu verbeteren en uitbreiden van de software wordt eigenlijk oneindig herhaald, waardoor we bij software development met Thinkwise ook wel spreken van een oneindige customer journey. 


Een van de kerndoelen in Act Wise is het focussen op het realiseren van Minimum Viable Products (MVP’s) in plaats van het in één keer projectmatig opleveren van complete softwareversies of producten. De focus moet dus niet liggen op het moderniseren van een bepaalde afdeling of een specifieke softwaremodule. De ontwikkeling moet juist draaien om het oplossen van specifieke zakelijke behoeftes en knelpunten, in volgorde van prioriteit. Dit zijn meestal beperkingen die bedrijfsgroei in de weg staan en waarvan de hele organisatie profiteert als ze opgelost worden. 

Met Act Wise wordt er iteratief en incrementeel in sprints gewerkt en zijn er vaste rollen en processen gedefinieerd voor de directe betrokkenen binnen de projectorganisatie. Verder biedt de methode onder andere een compleet Development, Test, Acceptance, and Production (DTAP) protocol. Hiermee kunnen verschillende teams in Thinkwise aan dezelfde software werken, om die verschillende softwareversies en -componenten later probleemloos en op een overzichtelijke manier weer samen te voegen naar productie.

Zo biedt Thinkwise organisaties niet alleen een platform om snel low-code software te realiseren en legacy te moderniseren maar helpt het organisaties ook om te leren op een agile manier te gaan denken en werken en digitaal te transformeren. 

Hoe begin je ermee?

De eerste stap om succesvol te worden met Thinkwise, is door het te zien als meer dan het in gebruik nemen van een low-code softwareplatform. Zie het ook als een nieuwe manier van denken, doen en met elkaar omgaan. 


Volg daarnaast de Act Wise training en adopteer de werkwijze binnen de hele organisatie. Vervolgens is het belangrijk om low-code softwareontwikkeling niet als een eenmalige activiteit te zien, maar als een doorlopend iteratief proces dat nooit meer stopt: een continuous journey. Je blijft namelijk continu werken aan het oplossen van de meest urgente uitdagingen binnen de organisatie. Je organisatie verandert continu mee met de externe omstandigheden en je software moet daarin meebewegen. Het Thinkwise low-code Platform en Act Wise maken dat mogelijk. 

De optimale resultaten behalen met het Thinkwise Platform doe je dus met Act Wise. Het helpt organisaties aan een moderne flexibele werkwijze om software te realiseren die daadwerkelijk business-problemen oplost en ze echt vooruit helpt. Software die continu verbeterd kan worden, zonder technologische veroudering en met veel minder afhankelijkheid van traditionele programmeurs.

Contact us for more information