NO-CODE VERSUS LOW-CODE

Wat is het verschil tussen no-code en low-code?

Vaak worden low-code en no-code in één zin genoemd. Dat is deels terecht maar er zijn toch een aantal belangrijke verschillen. Beide methoden streven naar het terugdringen van handmatig programmeren van software, maar no-code gaat hierin een stuk verder en belooft software te kunnen maken zonder code, waar in low-code platformen nog wel code wordt toegepast.

Header-1
GEMAAKT VOOR DE CITIZEN DEVELOPER

Ontwikkelen met no-code

No-code gaat uit van de filosofie dat ‘iedereen software moet kunnen maken’. Iedereen op de werkvloer wordt een ‘citizen developer’. Het maken van software zonder code is echter in de praktijk erg lastig en vrijwel ieder no-code platform biedt onder de motorkap wel een script- of programmeertaal waar op terug gegrepen moet worden om complexere vraagstukken mee te kunnen oplossen.

Het streven om de business meer te betrekken bij IT is goed, maar het resulteert ook in een aantal belangrijke uitdagingen. Als men op de werkvloer namelijk allerlei apps gaat ontwikkelen, wie waarborgt dan de integriteit van data, de veiligheid en doorontwikkeling van deze applicaties? En hoe integreren apps met je kernsystemen en hoe voorkom je het ontstaan van schaduw-IT door wildgroei van apps uit het zicht van IT management?

Challenges

Potentiële wildgroei van apps

Geen borging op kwaliteit en veiligheid

Wie is verantwoordelijk voor beheer?

DE KEUZE VOOR NO-CODE OF LOW-CODE

Welke oplossing past bij mijn organisatie?

  • Apps versus kernsoftware

  • Business versus IT

  • Beheersbaarheid

Ontwikkelen van eenvoudige apps versus complexe business software

In de praktijk wordt no-code aangeschaft door de business en gebruikt voor kleine applicaties, bijvoorbeeld voor het afhandelen van onderhouds-werkzaamheden. No-code zorgt ervoor dat de business snel wordt voorzien van nieuwe applicaties of workflows, het ontwikkelproces is daarmee niet langer beperkt tot een kleine groep ontwikkelaars.

No-code is geschikt voor de kleinere apps aanvullend op het kernsysteem. No-code is echter niet geschikt voor de daadwerkelijke bouw van complexe en omvangrijke kernsoftware, dit is een IT-aangelegenheid. Toch is het ook bij de ontwikkeling van kleinere apps van belang dat IT in de lead is. Wanneer dit niet het geval is ontstaat er al snel shadow IT, waarbij IT-projecten worden uitgevoerd zonder medeweten van de IT-verantwoordelijke. Dat kan tot wildgroei en onoverzichtelijkheid leiden waardoor bedrijfsprocessen niet meer zijn geborgd.

De meeste low-code platformen zijn daarentegen, net als no-code, gericht op het maken van apps en oplossingen aanvullend op het kernsysteem. In dit opzicht heeft Thinkwise een unieke focus binnen de low-code markt. Met het Thinkwise Platform ben je in staat om omvangrijke business applicaties te ontwikkelen die naadloos aansluiten bij al je bedrijfsprocessen.

De kloof tussen IT en Business

Organisaties ervaren over het algemeen al jaren een ‘culture gap’ tussen IT- en Businessafdelingen. Samenwerking tussen beide afdelingen zorgt nog wel eens tot de nodige ergernissen. IT kost te veel en levert te weinig op. Business vraagt het onmogelijke en brengt de stabiliteit van systemen in gevaar.

Toch is het belangrijk voor het succes van een organisatie dat de samenwerking tot stand wordt gebracht. De Business weet immers wat een klant wil en wat dat betekent voor de organisatie. Daarentegen heeft IT zeer veel kennis op het gebied van governance, security en ondersteuning.

Een samenwerking tussen Business en IT is een noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle introductie van innovatieve technologische oplossingen.

In het Thinkwise platform zijn er dan ook veel mogelijkheden voor co-creatie. Zo kunnen stakeholders hun eigen bedrijfsprocessen tekenen en reviewen, of bijdragen aan het ontwerp van de gebruikersinterface. IT-architecten en ontwikkelaars buigen zich vervolgens over de agile realisatie. Een perfecte harmonie.

De versnippering van het IT-landschap

Een belangrijk aandachtspunt wanneer je kiest voor no-code is het verhoogde risico op een versnipperde architectuur. De meeste platformen zijn namelijk niet lokaal binnen de eigen bedrijfsinfrastructuur te integreren.

Bovendien is het maar de vraag of koppelingen met kernsystemen ondersteund worden door de leverancier. Doordat de apps die zijn gebouwd met no-code tools op zichzelf staan, ontstaat een wirwar in de datastructuur. Daardoor zijn databeheer en de datakwaliteit niet altijd van het hoogste niveau.

Het #1 low-code platform voor jouw digitale transformatie

Thinkwise biedt het enige low-code platform gespecialiseerd in het realiseren van omvangrijke en complexe bedrijfssoftware. Het stelt je in staat om oplossingen minstens tien keer sneller op te leveren dan met traditionele softwareontwikkeling. Vervang en voorkom legacy software met applicaties die automatisch modern blijven.

Schakel legacy software uit, ruim in korte tijd jouw back-log op en maak jouw organisatie weer flexibel met software die naadloos aansluit, maar makkelijk aanpasbaar is – ook na implementatie.