Software Factory Suite

Modern software ontwikkelplatform

De Software Factory suite is een geïntegreerde software-ontwikkelomgeving waarmee nieuwe software-applicaties worden gemodelleerd of bestaande applicaties worden gemoderniseerd. Deze applicaties bestaan uit een database, business rules, gebruikersinterfaces en zo nodig gegevensinterfaces naar andere applicaties. Bedrijfssoftware die gebouwd is met de Software Factory suite blijft automatisch technologisch en functioneel eenvoudig up-to-date. U hoeft nooit meer nieuwe software te kopen.

Voor wie?

Organisaties met een eigen IT-afdeling

Bedrijven die zelf hun eigen software willen ontwikkelen of doorontwikkelen

Thinkwise voor organisaties met eigen legacy

Software leveranciers

Bedrijven die software ontwikkelen, verkopen en leveren aan klanten.

Thinkwise voor Software leveranciers

Met de Thinkwise Suite modelleert u een virtuele blauwdruk van de bestaande bedrijfsprocessen, applicaties en datastructuren.Dit functionele model vervangt het complexe web van traditionele software volledig.

Software razendsnel moderniseren met Thinkwise

1. Bestaande software razendsnel moderniseren

Thinkwise moderniseert bedrijfssoftware op een unieke en kwalitatief hoge manier. Ongeacht de technologie. Met de ‘UpCycler’-functionaliteit lezen we de bestaande bedrijfssoftware in en de bruikbare onderdelen worden hergebruikt in het nieuwe model. Dat heeft voor u voordelen; gedachtengoed blijft bewaard en uw blijft bedrijfssoftware na de Upcycle voor altijd voldoen aan de technologische en functionele eisen van de huidige tijd en de toekomst. Benieuwd hoe dit werkt? Lees hier meer.

2. NIEUWE SOFTWARE APPLICATIES REALISEREN

Met de Software Factory suite kan u ook nieuwe applicaties realiseren voor uzelf of voor uw klanten. Er is volledige ondersteuning voor het volledige traject van requirementspecificatie tot autorisatie en deployment. Wilt u weten waar de ontwikkelsuite in detail uit bestaat? Klik hier voor een globaal overzicht, of neem deel aan een van onze technische sessies. U bent een dag lang onze gast en we demonstreren live hoe een nieuwe applicatie tot stand komt.

Realiseer uw applicaties en software met Thinkwise op een razendsnel poging
Thinkwise biedt het meest flexibele software op de markt aan.

3. DOMEIN

Bij Thinkwise geloven we dat echte digitale transformatie begint bij het moderniseren van het hart van het applicatielandschap. Niet de zoveelste app of portal er bij bouwen, maar echt de kern aanpakken. Met de Software Factory Suite bouwt u geen applicaties tegen SAP aan, maar vervangt u het volledig. Thinkwise applicaties zijn extreem flexibel en direct te deployen op alle mainstream platformen en devices, ook in de toekomst. Losse apps en randsystemen bouwen is dus niet langer nodig.

4. ONGEKENDE PRODUCTIVITEIT

Productiviteit kan worden uitgedrukt in uren per functiepunt. Een functiepunt is eigenlijk een soort vierkante meter software. Hoe minder uren nodig zijn voor zo’n punt hoe beter. Thinkwise scoort hierop ver boven het marktgemiddelde. Het aantal uren dat nodig is om de projecten te realiseren, ligt minimaal 80 procent lager dan het marktgemiddelde. Dit is niet alleen onze eigen bevinding maar ook de conclusie van onafhankelijk onderzoeksbureau QSM. Hun rapport over ons vindt u hier.

Ongekende productiviteit bij Thinkwise. Dit is uitgedrukt in uren per functiepunt.
Eenvoudig te leren voor klanten die een licentie van de software factory afnemen.

5. EENVOUDIG TE LEREN

Klanten die een licentie afnemen op de Software Factory om zelf software te gaan realiseren bieden wij standaard een opleidingstraject aan van gemiddeld 5 dagen. In deze dagen leert u details van de Software Factory en modelleren de ontwikkelaars direct hun eerste applicatie. Affiniteit met softwareontwikkeling is wel vereist, maar omdat het programmeren tot het minimum beperkt is hoeven modelleurs geen uitgebreide programmeerervaring te hebben. Enkele klanten namen een paar weken na opleiding hun eerste business applicatie al in gebruik! Klik hier voor ons opleidingsaanbod.

6. INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN

Geen enkele applicatie staat tegenwoordig nog op zichzelf, ook niet bij onze projecten.

Thinkwise software integreert daarom probleemloos met andere applicaties. Denk hierbij aan veelgebruikte Office-software zoals  Outlook, Word en Excel die standaard beschikbaar zijn, maar ook koppelingen met third party applicaties en apparaten zoals Barcodescanners, CAD/CAM software en financiële software zijn dagelijkse kost voor ons. Bij VDL is Thinkwise verantwoordelijk voor het realiseren en onderhouden van een EDI-engine waarmee jaarlijks meer dan 100 miljoen euro aan orders uitgewisseld wordt met tientallen trading partners, waaronder DAF en Volvo. Lees meer

Op eenvoudige wijze software integreren
Bewezen veiligheid met de software van Thinkwise

7. BEWEZEN VEILIG

Wij nemen de veiligheid van uw gegevens serieus. Daarom laten wij onze software regelmatig testen op veiligheid door daarin gespecialiseerde bedrijven. Tijdens het laatste Application Security Assessment van onze software door IBM IT Security Services is er geen enkele kwetsbaarheid gevonden. Hiermee garanderen wij dat uw gegevens veilig zijn. Meer weten over security? Lees hier meer.

Download nu het QSM benchmark rapport over Thinkwise!

QSM: bedrijfssoftware / ERP-systemen kunnen sneller, goedkoper en beter

Denkt u ook weleens – of misschien zelfs vaak: kan mijn bedrijfssoftware nou echt niet beter? Of overweegt u om uw ERP-systeem aan inspectie te onderwerpen? Bekijk dan dit QSM-rapport. Want waarvan we dachten dat het een utopie is, blijkt realiteit binnen handbereik!